Milieu

Milieubewust werken is vanwege (inter)nationaal beleid en het toenemende streven naar duurzaamheid van groot belang bij de realisatie van projecten of specifieke activiteiten. De interpretatie en uiteindelijke toepassing van de milieuwetgeving is vaak lastig en vergt gedetailleerde kennis of specifieke onderzoeken.
advies 3

Wetgeving

In het kader van onder andere de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO), de Waterwet, de Kaderrichtlijn Water en de Wet bodembescherming kunnen er specifieke voorwaarden gelden voor uw project, activiteit of initiatief. Ik adviseer u graag op het gebied van milieumanagement, en milieukundige begeleiding en brengt voor u graag helder in beeld wat voor uw project of organisatie van toepassing is of kan bijdragen aan uw succes.

Geen omkijken meer naar

Met meer dan 20 jaar ervaring in de recyclingbranche haalt u met Thom een gedreven en doelgerichte kracht binnen.

Vertel me meer
Certificeringen
Afvalscheidings-
vraagstukken
Advisering
Vergunningsaanvragen
Sparingspartner
Aanschaf materieel
Taxatie materieel
Milieu
Certificeringen
Afvalscheidings-
vraagstukken
Advisering
Vergunningsaanvragen
Sparingspartner
Aanschaf materieel
Taxatie materieel
Milieu
Certificeringen
Afvalscheidings-
vraagstukken
Advisering
Vergunningsaanvragen
Sparingspartner
Aanschaf materieel
Taxatie materieel
Milieu
Certificeringen
Afvalscheidings-
vraagstukken
Advisering
Vergunningsaanvragen
Sparingspartner
Aanschaf materieel
Taxatie materieel
Milieu
Certificeringen
Afvalscheidings-
vraagstukken
Advisering
Vergunningsaanvragen
Sparingspartner
Aanschaf materieel
Taxatie materieel
Milieu
Certificeringen
Afvalscheidings-
vraagstukken
Advisering
Vergunningsaanvragen
Sparingspartner
Aanschaf materieel
Taxatie materieel
Milieu
Certificeringen
Afvalscheidings-
vraagstukken
Advisering
Vergunningsaanvragen
Sparingspartner
Aanschaf materieel
Taxatie materieel
Milieu
Certificeringen
Afvalscheidings-
vraagstukken
Advisering
Vergunningsaanvragen
Sparingspartner
Aanschaf materieel
Taxatie materieel
Milieu
Certificeringen
Afvalscheidings-
vraagstukken
Advisering
Vergunningsaanvragen
Sparingspartner
Aanschaf materieel
Taxatie materieel
Milieu
Certificeringen
Afvalscheidings-
vraagstukken
Advisering
Vergunningsaanvragen
Sparingspartner
Aanschaf materieel
Taxatie materieel
Milieu
Certificeringen
Afvalscheidings-
vraagstukken
Advisering
Vergunningsaanvragen
Sparingspartner
Aanschaf materieel
Taxatie materieel
Milieu