Radioactief

radioactief alg

Het gevaar van radioactieve stoffen

De kans op bestraling door en/of het besmet raken met radioactieve stoffen kan op de onderstaande wijze zoveel mogelijk worden beperkt:
houd afstand en waarschuw een stralingsdeskundige als een voorwerp met het waarschuwingsteken voor radioactiviteit en/of een voorwerp met een verhoogd stralingsniveau wordt aangetroffen; open nooit een bronhouder, een apparaat of een verpakking, waarin de aanwezigheid van een radioactieve stof wordt vermoed; zorg dat de niet te vermijden blootstelling aan straling zo kort mogelijk duurt; voorkom het inademen van radioactieve stoffen; voorkom het in aanraking komen met radioactieve stoffen. Wij handelen graag een melding voor u af kompleet met rapportage.

radioactief 2

Het nadere onderzoek

Het nadere onderzoek
Indien aan een lading metaal of schroot een verhoogd stralingsniveau wordt vastgesteld dan moet, door een deskundige of een goed geïnstrueerde medewerker van het bedrijf, nader onderzoek aan de lading worden uitgevoerd. Dit onderzoek dient plaats te vinden aan de buitenzijde van de lading (meestal een container-, auto- of bootlading), zonder dat de verpakking wordt geopend en zonder dat de lading wordt gelost. Het is tevens niet toegestaan om voor een nader onderzoek in een open-top containerbak of op een (boot)lading te klimmen.

Recyclingregie kan de melding en de afhandeling voor u verzorgen

Melding van Radioactiviteit
Ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zich een stralingsongeval heeft voorgedaan is verplicht dit terstond te melden aan het voor de betreffende inrichting.

Recyclingregie kan de melding voor u verzorgen, dit omvat;
• inventarisatie radioactief
• melding bevoegd gezag de dienst ANVS
• informatie naar eigenaar materiaal en transporteur
• goedkeuring met het ministerie van de Inspectie Leefomgeving en Transport, Kernfysische dienst
• toestemming van de DDA-straling van de Inspectie, bij voorbeeld het afzetten van een container
• afzetten container op een aangewezen plaats voorzien van een rood/wit lint met daarop het mobiele nr. van de contact persoon.
• Plaatsing van vrachtwagen of container e.d. moet plaats vinden op een afgesloten terrein.
• zorgen voor een goed ingevulde rapportage formulier voorzien van het Holmes nr.
• begeleiding uizoeken van de lading
• De eindrapportage zal worden verzorgd evenals de afmelding naar de DDA-straling van de Inspectie Leefomgeving en Transport Kernfysische dienst.
• Aangegeven in het rapport de aangetroffen hoeveelheden radioactieve stoffen getoetst aan de wettelijke bepalingen.
• Tenslotte wordt in dit rapport aangegeven wat er verder met de afzonderde voorwerpen is gebeurd.
• Rapportage richting opdrachtgever, klant, en transporteur.
• Proforma faktuur richting de leverancier van het materiaal


Geen omkijken meer naar

Met meer dan 20 jaar ervaring in de recyclingbranche haalt u met Thom een gedreven en doelgerichte kracht naar binnen.

vertel me meer
Certificeringen
Afvalscheidings-
vraagstukken
Advisering
Vergunningsaanvragen
Sparingspartner
Aanschaf materieel
Taxatie materieel
Milieu
Certificeringen
Afvalscheidings-
vraagstukken
Advisering
Vergunningsaanvragen
Sparingspartner
Aanschaf materieel
Taxatie materieel
Milieu
Certificeringen
Afvalscheidings-
vraagstukken
Advisering
Vergunningsaanvragen
Sparingspartner
Aanschaf materieel
Taxatie materieel
Milieu
Certificeringen
Afvalscheidings-
vraagstukken
Advisering
Vergunningsaanvragen
Sparingspartner
Aanschaf materieel
Taxatie materieel
Milieu
Certificeringen
Afvalscheidings-
vraagstukken
Advisering
Vergunningsaanvragen
Sparingspartner
Aanschaf materieel
Taxatie materieel
Milieu
Certificeringen
Afvalscheidings-
vraagstukken
Advisering
Vergunningsaanvragen
Sparingspartner
Aanschaf materieel
Taxatie materieel
Milieu
Certificeringen
Afvalscheidings-
vraagstukken
Advisering
Vergunningsaanvragen
Sparingspartner
Aanschaf materieel
Taxatie materieel
Milieu
Certificeringen
Afvalscheidings-
vraagstukken
Advisering
Vergunningsaanvragen
Sparingspartner
Aanschaf materieel
Taxatie materieel
Milieu
Certificeringen
Afvalscheidings-
vraagstukken
Advisering
Vergunningsaanvragen
Sparingspartner
Aanschaf materieel
Taxatie materieel
Milieu
Certificeringen
Afvalscheidings-
vraagstukken
Advisering
Vergunningsaanvragen
Sparingspartner
Aanschaf materieel
Taxatie materieel
Milieu
Certificeringen
Afvalscheidings-
vraagstukken
Advisering
Vergunningsaanvragen
Sparingspartner
Aanschaf materieel
Taxatie materieel
Milieu